Wierszyki łamiące języki

W poniedziałek, 13 listopada w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Jarosławiu odbył się Przegląd Logopedyczny „Wierszyki łamiące języki”.

 

– Organizacja przeglądu miała na celu: wzmocnienie motywacji w kierunku pokonywania trudności językowych, integrację dzieci objętych terapią logopedyczną, kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka, rozwijanie pamięci odtwórczej, doskonalenie dykcji, rozwijanie umiejętności słuchania innych – mówią organizatorzy tego wydarzenia.

Przybyłych gości przywitała Gabriela Piętnik, dyrektor MP nr 4. Następnie w ramach rozgrzewki aparatu mowy logopeda Danuta Cużytek przeprowadziła z zebranymi przedszkolakami ćwiczenia artykulacyjne. Wszystkie dzieci były wspaniale przygotowane, pięknie i wyraźnie recytowały przygotowane wiersze. Z niesłychaną dbałością i precyzją artykułowały trudne dla nich głoski oraz wyrazy. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz upominki.

Opr. EK