Atrakcje turystyczno – przyrodnicze w powiecie jarosławskim– część 17

Z chwilą wybudowania w Jodłówce kościoła umieszczono w nim cudowny obraz. W 1975 roku z udziałem 55 tysięcy wiernych odbyła się uroczystość koronacji obrazu, której przewodniczył kardynał Karol Wojtyła. W nocy z 21 na 22października 1987 roku nieznani sprawcy ukradli korony, których nie odnaleziono do tej pory. Powtórnej koronacji obrazu 2 czerwca 1991 roku dokonał papież Jan Paweł II – obecnie święty podczas uroczystej mszy w Rzeszowie. Po zwiedzeniu sanktuarium w Jodłówce wracamy tą samą drogą do Pruchnika, skąd ulicą Grunwaldzką kierujemy się do Hawłowic. Miejscowość składa się z dwóch części: Hawłowice Górnei Hawłowice Dolne. Podział ten wynika z topografii wsi oraz przynależności w przeszłości do różnych właścicieli. W 1460 roku powstały tutaj dwa folwarki. Jeden należał do Pruchnickich, natomiast drugi do Rozborskich. W 1515 roku wieś w dużym stopniu ucierpiała od najazdów Tatarów i Wołochów. Została jednak dość szybko odbudowana przez przybyłą na ten teren ludność ze wschodu. Dla tej ludności w XVI wieku została wybudowana cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, która nie przetrwała długo. Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. pw. Przemienienia Pańskiego., który pochodzi z XVII wieku. Przed 1817 rokiem rozebrano trzy kopuły, zastępując je prostszym dachem. Zachował się obraz Matki Bożej Boreckiej z 1720 roku, przeniesiony do nowo murowanego kościoła. Dwór, lamus przerobiony z dawnego spichlerza z końca XVI lub z połowy XVII wieku pełnił różne funkcje. Był domem modlitwy, kuchnią dworską, po przebudowie na przełomie XVIII i XX wieku kapicą, po II wojnie światowej magazynem. Budynek jest murowano –drewniany                                       z podcieniami, wspartymi na drewnianych słupach z przełomu XVI i XVII wieku, kryty gontem Jeszcze do niedawna był starym, popadającym w ruinę budynkiem. Działania konserwatorskie doprowadziły do zabezpieczenia go przed degradacją. Przy tej okazji odkryto wewnątrz budynku najstarszą na Podkarpaciu świecką polichromię. Według przekazów w sali głównej lamusa znajdowały się malowidła. Badania potwierdziły istnienie polichromii o pięknym ornamencie, złożonym z wici roślinnych. Odkryto również herb Tarnawa, którym posługiwała się rodzina Broniewskich.. była ona właścicielem dworu w Hawłowicach w XVI wieku. W 2001 roku gmina Pruchnik za porozumieniem odstąpiła lamus dworski potomkowi rodu Wolskich, Marianowi z zawodu historykowi sztuki. W dworze znajduje się unikatowy, o wysokim poziomie artystycznym piec z XVI wieku, który został zrekonstruowany na podstawie zachowanych fragmentów.                                                                                                                                                                                                                 cdn.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”