90 lat Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

W poniedziałek, 18 marca w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu odbyły się obchody 90-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

 

Członków i sympatyków stowarzyszenia powitał Marcin Zaborniak, prezes SMJ, który w swoim przemówieniu przedstawił plany na najbliższe lata. Głos zabrali również zaproszeni goście, m.in. posłowie: Anna Schmidt, Tadeusz Chrzan oraz Piotr Babinetz, a także Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego, Anna Huk, członek zarządu województwa podkarpackiego, starosta Stanisław Kłopot oraz Waldemar Paluch, burmistrz miasta Jarosławia, którzy złożyli najlepsze życzenia z okazji okrągłego jubileuszu.

Dzieje stowarzyszenia od momentu jego powstania do czasów współczesnych przybliżyła Zofia Kostka-Bieńkowska. W dalszej części uroczystości odbył się recital fortepianowy w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Fragment „Zemsty” Aleksandra Fredry zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Zwieńczeniem wydarzenia był występ Zespołu Piosenki Biesiadnej „Akademicy”. Wydarzenie prowadziła Monika Maj-Lichończak.

Historia Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia łączy się ściśle z bogatą historią Jarosławia oraz inicjatywą grupy ludzi (Jan Harlender, Eugeniusz Kowaliszyn, generał Wacław Wieczorkiewicz, Andrzej Wondaś oraz Mieczysław Dobrzański), którzy w 1934 r. podjęli decyzję o utworzeniu tej organizacji. Początkowo podyktowana była ona troską o zabytkowe kamienice, jednak jej uwaga skupiła się także na podziemiach. Od początku swego istnienia stowarzyszenie organizowało spotkania naukowe, wycieczki krajoznawcze, gromadziło archiwalia i specjalistyczny księgozbiór. Systematycznie inicjowało dyskusje na temat zabytków Jarosławia. Współpracowało z władzami miasta i wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie ochrony najcenniejszych budowli miejskich oraz patronowało badaniom archeologicznym. Wybuch II wojny światowej na jakiś czas spowodował przerwanie działalności stowarzyszenia, na szczęście niedługo później udało się wznowić jego działalność. Na przestrzeni lat zmieniali się jego członkowie, jak i prezesi. Podejmowane były też różnego rodzaju inicjatywy. Udało się m.in. powołać „Rocznik Młodych SMJ”, doprowadzić m.in. do publikacji monografii Jarosławia Kazimierza Gottfrieda, a nawet odsłonić tablicę poświęconą Jerzemu Hordyńskiemu w Rzymie W ostatnich latach funkcję prezesa pełnili m.in. Dariusz Jasiewicz, Tadeusz Słowik oraz Monika Broszko.

 

EK