Ślubowanie złożyło 96 żołnierzy - ochotników.

Żołnierze złożyli ślubowanie

W sobotę, 10 grudnia w Jarosławiu odbyła się przysięga 96 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Wcześniej ukończyli miesięczne szkolenie podstawowe w 16 Batalionie Saperów i 14 Dywizjonie Artylerii Samobieżnej.

 

Wojskowe ślubowanie złożyło 96 żołnierzy – ochotników. Uroczystość rozpoczęło podniesienie na maszt flagi państwowej i odegranie Mazurka Dąbrowskiego. W dalszej części uroczystości nowi żołnierze powtórzyli słowa przysięgi, kilku z nich złożyło ślubowanie na sztandar. Uroczystość zakończyła się defiladą.

Przysięga wojskowa to nie tylko święto dla składających ją żołnierzy, ale również dla ich rodzin i najbliższych im osób. To także wyjątkowy dzień dla instruktorów, którzy przez ostatnie cztery tygodnie nie szczędzili wysiłku, aby jak najlepiej wyszkolić swoich podopiecznych.

 

Opr. EK, fot. 14 DAS