Żłobek już otwarty

W czwartek, 20 stycznia, miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie Miejsko-Gminnego Żłobka w Kańczudze, który powstał w ramach realizacji Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch+” 2021.

 

W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział: wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, dziekan Dekanatu Kańczuga ks. prałat dr Wojciech Pac, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Skóra, burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka Bożena Krupa.

Burmistrz podziękował za wspólny trud, jaki został włożony w realizację zadania. Wyraził także swą wdzięczność za wsparcie, jakie Miasto i Gmina Kańczuga otrzymała od władz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Samorządu Województwa. Rozbudowa i przebudowa Miejsko-Gminnego żłobka w Kańczudze pozwoliła na powstanie dodatkowych 30 miejsc dla dzieci do 3 lat. Gmina pozyskała na ten cel ponad 830 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2,1 mln zł.

 

DP/UMiG Kańczuga