Założyli stowarzyszenie promujące Rączynę

W minionym roku grupa młodych, kreatywnych i pełnych zapału mieszkańców Rączyny utworzyła Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Wsi Rączyna. Przez kilka miesięcy swojej działalności zdołali nawiązać współpracę z licznymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Podkarpacia, jak i poza nim.

 

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Wsi Rączyna liczy obecnie 12 członków. Jego zarząd tworzą Adam Lewandowski – prezes, Magdalena Podwyszyńska – wiceprezes, Marcin Fujarowicz – skarbnik oraz Wioletta Podwyszyńska – sekretarz.

Do głównych celów działalności stowarzyszenia należy propagowanie aktywności społecznej i sportowej mieszkańców, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska, popularyzowanie lokalnej kultury, historii i tradycji ludowych oraz promocja wioski i regionu. Stowarzyszenie angażuje w swe działania młodzież. Bierze udział w różnych programach i projektach finansowanych m.in ze środków Unii Europejskiej. Jednym z takich projektów jest realizowany obecnie „EtnoPolska2020”, który polega na wymianie 6 kompletów damskich oraz 6 kompletów męskich strojów ludowych „Kraków Bronowicki”.

– Wysłużone pięćdziesięcioletnie stroje były używane przez lata do reprezentowania miejscowości na różnych wydarzeniach kulturalnych takich jak Dożynki Gminne, Dożynki Powiatowe, Dożynki Diecezjalne, festyny czy występy okolicznościowe. Czas by zastąpiły je nowe – mówią członkowie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zajmuje się również produkcją filmu promującego Rączynę. Jest również na etapie pisania projektu o historii tej miejscowości.

Członkowie stowarzyszenia organizują także spotkania z innymi organizacjami, dzięki którym mogą nabrać cennego doświadczenia. Nawiązali już współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rączynie, Radą Sołecką w Rączynie oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Rączynie. Współpracują także m.in. z: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać, Stowarzyszeniem Na Rzecz Jakości Życia, Stowarzyszeniem Razem w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej, Plenerem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Społecznego z siedzibą Ługowie, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku oraz Fundacją Pestka z Kielc. Są w trakcie nawiązywania współpracy z GOKSiR Lipce Reymontowskie.

Zaangażowanie członków stowarzyszenia oraz wzajemne wsparcie, pomysłowość i współpraca z innymi organizacjami z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla Rączyny i jej mieszkańców.

Marcin Sobczak