Zakończył się XXX Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”

W dniach 20-28 sierpnia w Jarosławiu odbywała się XXX edycja Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”.

 

W ramach tego wydarzenia w najstarszych kościołach Jarosławia odbył się szereg koncertów. Wydarzenie rozpoczął koncert Marcina Maseckiego w Kościele OO. Franciszkanów.

Każdy dzień festiwalu wypełniony był ciągiem wydarzeń: poranna jutrznia gregoriańska, seminarium-spotkanie „Pieśń Naszych Korzeni”, warsztaty, próby, wspólne posiłki, nieszpory, koncerty i taneczne biesiady z udziałem muzyków ludowych.

Wydarzenie zakończyła Msza święta na zakończenie festiwalu, która odbyła się Kolegiacie pw. Bożego Ciała.

Istniejący od 1993 roku festiwal zawsze odbywa się w ostatni pełny tydzień (od niedzieli do niedzieli) sierpnia. Organizatorami festiwalu są: Maciej Kaziński, Marcin Bornus-Szczyciński oraz Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”.

 

EK