Wykonanie inwestycji podsumował wójt Krzysztof Strent.

Zakończono budowę kanalizacji w Radawie i Cetuli

Dobiegła końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Radawa i Cetula. Inwestycję za blisko 10 mln zł podsumowano w czwartek, 24 sierpnia podczas konferencji prasowej.

 

Wartość zadania wyniosła przeszło 9 mln 690 tys. zł, z czego 9 mln 046 tys. zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy wyniósł około 644 tys. zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców Radawy i Cetuli. Jej realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskanie środków z zewnątrz. Całość prac podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmował wykonanie kanalizacji wraz z przyłączami w Cetuli, natomiast drugi budowę kanalizacji w Radawie. Wykonawcą była firma Sanitex Sp. z o. o. Całość inwestycji podsumował Wójt Gminy Wiązownica.

– To bardzo ważne zadanie z perspektywy mieszkańców Cetuli jak i Radawy – mówił Krzysztof Strent, wójt gminy Wiązownica, nadmieniając jednocześnie, że budowa kanalizacji odbywa się również w miejscowościach w gminie: w Ryszkowej Woli oraz w Wiązownicy w rejonie kapliczki św. Jana.

– Jeśli ukończymy te zadania to obszar skanalizowania gminy Wiązownica będzie wynosił około 76 procent. To naprawdę bardzo dużo. Nie udałoby się tego zrobić, gdyby nie pozyskane środki z Polskiego Ładu – mówił K. Strent, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

W Radawie i Cetuli do sieci przyłączonych zostało blisko 200 obiektów. Wybudowano też 9 przepompowni.

W uroczystości podsumowującej wykonanie tego zadania udział wzięli: Mieczysław Golba, senator RP, Anna Huk, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Rafał Wojtas, prezes firmy Sanitex sp. z o.o, Piotr Olszówka, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, Marian Fedor, przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, Damian Rębacz, nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław, Józef Długoń, radny Powiatu Jarosławskiego, Anna Wilk, sekretarz gminy Wiązownica, Witold Dorosz, skarbnik gminy Wiązownica, Artur Żołyniak, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Anna Frań, sołtys wsi Radawa, Anna Gac, sołtys wsi Cetula, Iwona Kowal, kierownik referatu rozwoju gospodarczego w UG Wiązownica, Józef Osowski, pracownik działu inwestycji w UG, Janusz Mokrzycki, autor dokumentacji projektowej, a także radni gminy Wiązownica: Ernest Kasia, Stanisław Krupa, Jan Kipczak, Stanisław Ryzner, Bogusław Socha i Grażyna Kiper.

 

EK