Zakończenie roku szkolnego w cieniu epidemii

Bez osobistych pożegnań z klasą i nauczycielami, bez udziału rodziców, dziadków i innych członków rodziny. Za to w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Tak uczniowie i nauczyciele zakończyli rok szkolny 2019/2020.

Ze względu na epidemię i związane z nią ograniczenia, szkoły nie mogły też zorganizować tradycyjnych i uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie nie mogli zgromadzić się wspólnie, by podziękować sobie za ciężką pracę i trud włożony w zdobywanie wiedzy. W wielu placówkach uroczystość zakończenia roku szkolnego odbywała się w sposób zdalny. Tak rok szkolny zakończyły m.in. sześciolatki ze Szkoły Podstawowej w Wietlinie.

EK, fot. org.