Zagraniczni studenci w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+

W roku akademickim 2020/2021 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu gościła 27 studentów reprezentujących partnerskie uniwersytety z Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Ukrainy.

 

Dla zagranicznych studentów studiujących w PWSTE przygotowano katalog przedmiotów w języku angielskim. Za organizację pobytu odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE.

 

Młodzież z Technical University of Cartagena, a także Extremadura University, czy też Murcia University, Kastamonu i MunzurUniversity, jak również Usak University,University of Harran, Narodowego Uniwersytetu im. Ivana Franko we Lwowie oraz Istanbul Gelisim University, Istanbul SabahattinZaim University i portugalskiej PolytechnicInstitute of Bragançastudiowała w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Także studenci jarosławskiej PWSTE wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne, korzystając z programu Erasmus+. Wśród wybieranych krajów i uczelni znajdują się m.in.: University of the Azoresw Portugalii oraz Universidad de Murciaw Hiszpanii, a także niemiecka Stuttgart Technology University of Applied Sciences (Hochschulefür Technik Stuttgart – HFT Stuttgart).

 

– Obecnie ponad 20 studentów PWSTE wyjechało na zagraniczne praktyki wakacyjne na Cypr, doAustrii, Grecji, Włoch i Portugalii, także w ramach Erasmusa+. Uczestnikami programu są studenci: hotelarstwa i animacji czasu wolnego, filologii angielskiej, informatyki, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania na poziomie magisterskim i licencjackim, czy geodezji i kartografii wyjaśnia odpowiadająca za realizację wyjazdów Magdalena Bojarska.

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ZMIENIA ŻYCIE i OTWIERA UMYSŁY! PWSTE wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy!

 

NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!