Uczniowie pojechali nad Balaton

Dwunastu uczniów z powiatu przeworskiego wzięło udział w polsko-węgierskim obozie szachowym nad Balatonem.

Wspólny pobyt w którym uczestniczyło 60 osób (po 30 z Polski i Węgier – przyp. Red.) zorganizowany został przez Fundację im. Wacława Felczaka, która na miejsce pobytu wybrała Balatonboglár, miejscowość symbolizującą przyjaźń Polsko-Węgierską.   W trakcie wizyty na Węgrzech dbyło się spotkanie z burmistrzem Balatonboglar w miejscowym muzeum, gdzie znajduje się sala pamięci poświęcona polskiej młodzieży na Węgrzech.
Głównymi celami obozu były rozwijanie umiejętności szachowych, integracja dzieci i młodzieży z Węgier i Polski, poznawanie wspólnej historii i poszukiwanie śladów polskich na Węgrzech – mówią organizatorzy. W przerwach między zajęciami szachowymi i spotkaniami integracyjnymi znalazł się czas na kąpiele w Balatonie, rejs statkiem oraz poznawanie lokalnych atrakcji. – Serdecznie dziękuję zarządowi fundacji, dr Karolowi Biernackiemu, Imre Laurinyecz, dyrektorowi biura oraz pani Halinie Csucs, która wyszła z inicjatywą zaproszenia młodzieży z naszego powiatu – mówi starosta przeworski Bogusław Urban.

Opr. tst