Zabytki będą wirtualne

W Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettichich – Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu trwała digitalizacja wybranych eksponatów. Sfotografowane i zeskanowane zabytki wzbogacą kolekcję wirtualnego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

 

Portal internetowy Muzeum, poświęcony propagowaniu spuścizny Kresów Wschodnich, został stworzony przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa. Projekt obejmie aż 287 eksponatów jarosławskiego muzeum oraz jego oddziału – Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu. Wśród nich znajdą się między innymi oryginalne meble i wyposażenie pałacu w Zarzeczu, pamiętające czasy pierwszej właścicielki hrabiny Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, oraz XVI- i XVII-wieczne portrety właścicieli Jarosławia – Zofii z Odrowążów Tarnowskiej Kostkowej, księżnej Anny Ostrogskiej czy hetmana Jana Karola Chodkiewicza. –  Odwzorowania cyfrowe zyskają także przedmioty o trudnej do oszacowania wartości dla historii Jarosławia, takie jak XVII-wieczne miecze katowskie, przywileje Anny Ostrogskiej i króla Jana III Sobieskiego, a także obesłania, chorągwie i bogato zdobione skrzynie cechowe z XVII-XIX wieku. Nie zabraknie także unikalnych, choć mało znanych eksponatów, takich jak fresk z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora zdjęty ze sklepienia piwnicy kamienicy przy ul. Sobieskiego 9 w Jarosławiu. Digitalizacja zabytków będzie wykonana przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod – mówi Konrad Sawiński, dyrektor muzeum w Jarosławiu. Wirtualną kolekcję eksponatów na portalu kresymuzeum.pl będzie można zwiedzać już w przyszłym roku.

Red.