Wystawa z okazji 70 lat Koła Łowieckiego ,,Bażant”

5 listopada w przeworskiej galerii ,,Magnez” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. ,,Ku Chwale Polskiego Łowiectwa” – 70 lat koła łowieckiego „Bażant” w Przeworsku. Dla zwiedzających czekały ciekawostki poświęcone historii myślistwa w Polsce, obyczajów myśliwskich, kuchni myśliwskiej oraz kultu św. Huberta i roli łowiectwa w ochronie środowiska. Kuratorem muzealnym wystawy jest Katarzyna Ignas.

 

Zebranych gości przywitał prezes koła łowieckiego Andrzej Mazurek. W swoim przemówieniu przedstawił dzieje koła, a także opowiedział o zasadach prowadzenia gospodarki łowieckiej. Wraz z sygnalistą zaprezentował przebieg polowania z sygnałami myśliwskimi. Głos zabrał również dyrektor Muzeum Zespołu Pałacowo – Parkowego Łukasz Mróz podkreślając pasję myśliwską księcia Andrzeja Lubomirskiego, a ks. dziekan przeworskiej bazyliki Tadeusz Gramatyka skierował słowa wsparcia dla myśliwych, za wstawiennictwem św. Huberta życząc błogosławieństwa Bożego.

Na wystawie można zobaczyć: kolekcję odznaczeń łowieckich należącą do Henryka Marcichów z Sieniawy, kilkanaście wizerunków św. Huberta – patrona myśliwych, zbiór przyrządów do elaboracji (samodzielnej produkcji nabojów prochowych) rogi myśliwskie, kolekcja krawatników (męskiej biżuterii myśliwskiej) , akcesoria, mundur galowy ze strojem na polowanie oraz pokaźny zbiór trofeów grubej zwierzyny (jeleni, saren, dzików) i drobnej (skóry lisów, kun, borsuków) pochodzących z miejscowych łowisk, a należących do myśliwych: Andrzeja Mazurka, Krzysztofa Kostki, Dariusza Dałomisa, Sebastiana Kowalika, Tomasza Ryfy, Marka Zielińskiego, Jana Gąsiorka. Wystawę wzbogacono o współczesne i archiwalne fotografie. Będzie ona czynna do 3 grudnia.

 

Początki przeworskiego myślistwa

Historia Koła „Bażant” ma swój początek w 1953 roku, które wywodzi się z Towarzystwa Myśliwskiego założonego już w 1948 r. w Przeworsku. Na popularyzację przeworskiego myślistwa miało wpływ wiele czynników, m.in. wiedza i umiejętności, miłość do przyrody, zauroczenie knieją, rozwaga i rozmysł oraz składanie się tradycji łowieckiej z odwiecznych prawideł i rytuałów. Myśliwi od siedmiu dekad prowadzą gospodarkę łowiecką w okręgach łowieckich na leśnych terenach gmin Przeworsk i Tryńcza.

DB/ Fot. Muzeum Przeworsk Zespół Pałacowo – Parkowy