Naukowiec z Istanbułu w PANS

W dniach 16-27 października Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu gościła naukowca z Istanbul Gelisim University w Turcji.

 

Büşra Haciköylü z Katedry Tłumaczeń Stosowanych Języka Angielskiego przyjechała do PANS w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+. Istanbul Gelisim University jest wieloletnim partnerem naszej Uczelni. W imieniu rektora Krzysztofa Rejmana – gościa przyjęła Magdalena Bojarska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ oraz rzecznik prasowy PANS w Jarosławiu. Głównym celem przyjazdu był udział w mobilności z konkretnie zdefiniowanym programem, który obejmował uzyskanie wiedzy na temat organizacji pracy w uczelni partnerskiej z zaakcentowaniem zagadnień dotyczących aspektów międzynarodowych. – Pracownicy naukowi mogą korzystać z programu Erasmus+ w celu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą poprzez przekazywanie wiedzy i dobrych praktyk, umożliwiające wymianę doświadczeń. Ponieważ program Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy kadry pracującej w uczelniach, uczestnicy programu wymiany nabywają praktycznych umiejętności istotnych w ich obecnej pracy – zaznacza rektor jarosławskiej uczelni. Dział Współpracy Międzynarodowej PANS ma podpisanych ponad 120 umów o bilateralnej współpracy w ramach programu Erasmus+ z wieloma uczelniami zlokalizowanymi w całej Unii Europejskiej, a także poza nią, kooperując z licznymi zagranicznymi uniwersytetami uczestniczącymi w programie Erasmus+ – podkreśla M. Bojarska.

Red.