Wypożyczalnia już otwarta

W czwartek 14 lipca odbyło się uroczyste otwarcie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „Jesteśmy dla Was”.

 

Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego dla osób z terenu GminyZarzecze udało się otworzyć dzięki podpisanej 20 kwietnia br. umowie o dofinasowanie Projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 843 tys. zł z czego dofinansowanie z ze środków RPO to blisko 799 tys. zł. W ramach projektu przeprowadzono m.in. prace remontowo-adaptacyjne budynku za Ośrodkiem Zdrowia w Zarzeczu oraz pomieszczenia Ośrodka, w którym znajduje się wypożyczalnia, a także zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający, z którego mogą korzystać nieodpłatnie mieszkańcy gminy Zarzecze.

Na początku Anna Krzeszowska-Gwóźdź, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu oraz kierownik projektu „Wypożyczalnia Jesteśmy dla Was” przywitała gości oraz przedstawiła główne założenia projektu. W uroczystości uczestniczyli: Tomasz Bury – wójt Gminy Zarzecze, Tomasz Czop – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Łukasz Laska – sekretarz Gminy Zarzecze oraz członek Zarządu Powiatu Przeworskiego, Wiesław Kubicki – radny Powiatu Przeworskiego, Katarzyna Kowal – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, Małgorzata Byrwa – przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze, Monika Walaszek-Fudali – kierownik projektu Wypożyczalni w Przemyślu, Barbara Szczygieł – dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu, Paweł Bar – inspektor Nadzoru Budowlanego w Zarzeczu, Marlena Chudy – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu, a także radni oraz sołtysi z terenu Gminy Zarzecze oraz osoby chore i niepełnosprawne. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Radosław Maziarz, proboszcz parafii p. w. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu. Na zakończenie odbył się poczęstunek zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce.

Więcej informacji na temat działalności wypożyczalni można uzyskać pod numerem telefonu: 733-668-337.

DP