Wspólny jubileusz

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke upamiętniło stulecie urodzin św. Jana Pawła II oraz przypadająca za kilka miesięcy setną rocznicę urodzin swojej patronki sługi bożej Anny Jenke we wspólnej uroczystości zorganizowanej początkiem października.

 

Więzi osobiste i duchowe jakie łączyły obie postaci były wystarczającym powodem, by uczcić ich złoty jubileusz urodzin razem, tym bardziej, że papież jest Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia, a Anna Jenke jarosławską rodaczką – podkreśla Rafał Solski z Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke.

 

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w jarosławskiej kolegiacie, koncelebrowana przez ks. prałata Andrzeja Skibę. Homilię wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz. Po eucharystii w asyście kapłanów, harcerzy i wiernych złożono wieniec przy pomniku św. Jana Pawła II, znajdującym się na placu przykościelnym. – Druga część odchodów odbyła się w sali parafialnej, gdzie na wstępie krótki montaż słowno-muzyczny wykonały harcerki z ZHR. Następnie był wykład ks. profesora Tadeusza Guza o Eucharystii. Po wykładzie nastąpiła prezentacja książki jubileuszowej zatytułowanej: „Żyli w blasku prawdy i miłości”. Publikacja jest zbiorowym dziełem traktującym o bogactwach, jakie wnieśli jubilaci dla narodu i świata – opisuje R. Solski.

opr. erka/Fot. organizatorzy