Wspólne działania na rzecz kultury

Miniony weekend grupa 50 przedstawicieli Gminy Przeworsk na czele z wójtem Danielem Krawcem spędziła podczas pierwszej wizyty w Obec Jabloňov na Słowacji. To kolejny partner samorządu, wspierający możliwości realizowania działań transgranicznych. Było to spotkanie w ramach projektu pn. „Kultura regionów zaklęta w sztuce”.

 

Na działania zmierzające do promowania potencjału turystycznego obszarów pogranicza, które nierozerwalnie łączą się z dziedzictwem kulturowym regionów pozyskano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego. Koszt realizacji działań to ponad 68 tysięcy euro, z czego 95% stanowi dotacja zewnętrzna.

Ideą całego projektu jest upowszechnianie tradycji, sztuki, kultury ludowej obu regionów, które ma zaowocować podtrzymywaniem dziedzictwa lokalnego. Z pewnością zacieśni się współpraca lokalnych twórców, artystów ludowych, zespołów i gospodyń, dla których tradycja jest częścią codziennego życia. Natomiast pasja z jaką hołdują tym wartościom warta jest tego by ją promować i przekazywać kolejnym pokoleniom.

W Jabłonowie przedstawiciele obu regionów spotkali się na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Ludowej, podczas którego mogli obejrzeć rękodzieło, posłuchać znakomitej muzyki, nie zabrakło nawet wspólnego smażenia i gotowania. Dzięki życzliwości słowackiego partnera i starosty Jozefa Molčana uczestnicy mieli możliwość zwiedzić ciekawe miejsca w regionie, nawet takie, które bardzo rzadko są udostępniane turystom czy mieszkańcom. Przedstawiciele gminy Przeworsk zwiedzili np. Katedrę Św. Marcina oraz Pałac biskupi w Spiskiej Kapitule, Bazylikę Św. Jakuba w Lewoczy, czy Zamek w Markuszowcach.

 

TP