Trzydniowe warsztaty artystyczne

„Pokonać bariery – Niezależny Niepełnosprawny” pod tym hasłem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej w dniach 23-25 września już po raz piąty zorganizowane zostały Trzydniowe Warsztaty Artystyczne.

 

Trzydniowe warsztaty artystyczne realizowane były w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”. W warsztatach wzięły udział zaproszone Środowiskowe Domy Samopomocy z Przeworska, Izdebek, Bachórca, Sieniawy, Zalesia z filią w Łapajówce, Laszczyn z filią w Zmysłówce, Pruchnika, Jarosławia i Łopuszki Wielkiej oraz uczniowie ze Szkoły im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej i wolontariusze.

Uczestnicy tegorocznych warsztatów wykonywali prace w czterech grupach tematycznych: plastycznych, stolarskich, kulinarnych i fotograficznych. W całym przedsięwzięciu wzięło udział 150 osób.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób niepełnosprawnych.

– Poprzez udział w organizowanym warsztatach osoby niepełnosprawne mają możliwość pokazania, że są pełnowartościowymi obywatelami, którzy mogą realizować się w społeczeństwie, być jego pełnowartościowym członkiem – mówi Joanna Głuszyk, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej i koordynator projektu.

 

Opr. EK, fot. org.