Wojewódzki turniej w warcaby

15 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu odbył się XXIII Wojewódzki Turniej Warcabowy Szkół i Placówek Kształcenia Specjalnego województwa podkarpackiego. W tegorocznej edycji udział wzięło 29 zawodników z 5 szkół i placówek kształcenia specjalnego z terenu całego Podkarpacia. Turniej odbył się po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa oraz kompleksową przebudową budynku głównego placówki.

 

Otwarcia sportowej imprezy dokonał dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu Wojciech Głąb. Towarzyszył mu reprezentujący starostwo powiatowe wicestarosta Mariusz Trojak, który na ceremonii zakończenie wręczył nagrody rzeczowe zwycięzcom. Głównym celem turnieju jest spotkanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy mogą w przyjaznej atmosferze rywalizować o tytuł mistrza w swojej kategorii wiekowej oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Gra w warcaby jest pożyteczną formą spędzania wolnego czasu wśród dzieci. Podczas gry wzmacniane są postawy rywalizacji, kształtu nabierają nawyki kulturalnego zachowania wobec przeciwnika, zgodnie z zasadą fair play. Warcaby pomagają rozwijać spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia i radzenie sobie w trudnych sytuacjach – mówią organizatorzy.

Zwycięzców wyłoniono w następujących kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (oddziały klasowe I-IV), szkoła podstawowa (oddziały klasowe V-VIII) oraz branżowa szkoła I stopnia.

 

Szkoła Podstawowa – oddziały klasowe I-IV

I miejsce : Alan Filar (SOSW Krosno)

II miejsce : Dawid Szabat (SOSW Rudnik n/Sanem)

III miejsce : Igor Niemiec (SOSW Rudnik n/Sanem)

 

Szkoła Podstawowa – oddziały klasowe V-VIII

I miejsce : Michał Tokarski (SOSW Rudnik n/Sanem)

II miejsce : Wojciech Jerzyk (SOSW Krosno)

III miejsce : Kewin Ozga (SOSW Rudnik n/Sanem)

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

I miejsce : Kacper Chartliński (PZPSW Mielec)

II miejsce : Dominik Wrześniak (PZPSW Mielec)

III miejsce : Adam Haliniak (SOSW im. Jana Pawła II Jarosław)

 

Wyniki klasyfikacji drużynowej:

Szkoła Podstawowa – oddziały klasowe I-IV

I miejsce : SOSW Rudnik n/Sanem

II miejsce : ZS im. UNICEF Rzeszów

III miejsce : PZPSW Mielec

 

Szkoła Podstawowa – oddziały klasowe V – VIII

I miejsce : SOSW Rudnik n/ Sanem

II miejsce : SOSW Krosno

III miejsce : SOSW im. JP II Jarosław

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

I miejsc : PZPSW Mielec

II miejsce : SOSW im. JP II Jarosław

III miejsce : SOSW Rudnik n/Sanem

 

DB/Fot. Powiat jarosławski (3), SOSW Jarosław (3)