Uszkodzony gazociąg. Ewakuacja mieszkańców

W poniedziałek, 21 września na ul. Piastów w Jarosławiu pracująca koparka uszkodziła gazociąg. Konieczne było zamknięcie ulic i ewakuacja mieszkańców.

 

Do rozszczelnienia rury gazowej na ul. Piastów doszło ok. godz. 13. Operator koparki podczas wykonywania wykopu ziemi związanej z wymianą studzienek kanalizacyjnych uszkodził rurociąg gazowy. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy wspólnie ze strażakami zabezpieczyli miejsce awarii. Wezwano pogotowie gazowe. Ratownicy wyznaczyli strefę zagrożenia, z której trzeba było ewakuować mieszkańców. Domy opuściło 14 osób. Na ulicy całkowicie został wstrzymany ruch pieszy i kołowy.

Pracujące na miejscu służby ratownicze w niedługim czasie opanowały sytuację. Okazało się, że rura nie została poważnie uszkodzona i w miarę szybko udało się ją uszczelnić.

Wszelkie okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

 

EK/KPP