Czysta energia w Gminie Tryńcza

Po rozstrzygnięciu przetargu, którego zakres podzielony został na 4 części, wójt Ryszard Jędruch oraz wójt Gminy Raniżów Władysław Grządziel , przy kontrasygnacie skarbników, podpisali umowę z firmą Solartime Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie.

 

Firma Solartime dostarczy i zamontuje kolektory słoneczne oraz pompy ciepła mieszkańcom Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów, biorącym udział w projekcie parasolowym, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość zawartych umów opiewa na kwoty:

4,4 mln zł na dostawę i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gm. Tryńcza i Raniżów, 905 tys. zł na dostawę pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Tryńcza i Raniżów.

W ramach tej części zadania w Gminie Tryńcza zamontowanych zostanie 329 instalacji kolektorów słonecznych oraz 53 instalacje powietrznych pompy ciepła.

Termin wykonania dostaw i montażu kolektorów słonecznych wyznaczono na koniec marca 2021 r., natomiast montaż pomp ciepła potrwa do końca listopada br.

W kolejnych dniach podpisane zostaną umowy z wykonawcą instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę. Łączna wartość całego projektu to kwota blisko 12 mln zł.

TP