Upamiętnili wójta Romana Kałamarza

W holu Urzędu Gminy Jarosław zawisła pamiątkowa tablica upamiętniająca śp. Romana Kałamarza, wieloletniego Wójta Gminy Jarosław. Tablicę odsłoniła jego małżonka Maria w towarzystwie Elżbiety Grunt, wójta Gminy Jarosław oraz Antoniego Gwoździa, przewodniczącego Rady Gminy.

 

– Chciałabym wyrazić ogromne zadowolenie i jednocześnie wdzięczność, że dane mi było pracować u boku takiego człowieka, jakim był Roman Kałamarz. Dla mnie osobiście był bardzo dobrym nauczycielem, umiejącym odróżnić dobre pomysły, od tych, które nic szczególnego nie wniosą do rozwoju lokalnej społeczności. Nauka, którą z tej współpracy wyciągnęłam, była i jest ciągle dla mnie doświadczeniem bezcennym – mówiła wójt Elżbieta Grunt, podczas ceremonii odsłonięcia tablicy.

Szefowa gminy podkreślała niezliczone dokonania swojego poprzednika. Wskazywała na liczne inwestycje (szkoły, stadiony, remizy, kaplice), które w ciągu ostatnich trzydziestu lat zostały zrealizowane na terenie gminy.

– Za jego zaangażowanie w sprawy rozwoju gminy, za wieloletnią pracę na rzecz sprawy lokalnej społeczności odsłaniamy dzisiaj tę pamiątkowej tablicę jako wyraz naszej pamięci i podziękowania za służbę na rzecz mieszkańców gminy. Chcemy również w ten sposób zaznaczyć, że pamiętamy i pamiętać będziemy – mówiła E. Grunt.

Śp. Romana Kałamarza wspominał także Antoni Gwóźdź, przewodniczący Rady Gminy.

– Był to człowiek przygotowany do swojej roli, do swojej misji i wiele od niego można się było nauczyć – podkreślał. – Z wielką dumą będziemy zawsze patrzeć na tę tablicę, przechodząc obok niej i chyląc czoła z wdzięczności za wykonane zadania – mówił.

 

EK