Największe zadanie komunalne wykonane

Wielka inwestycja w gminie o małym budżecie, która powstała dzięki odwadze i uporowi samorządu. Władze gminy wykorzystały wszystkie dostępne możliwości. Zaryzykowały. Stworzyły montaż pozwalający na sfinansowanie dużego, jak na możliwości gminy, przedsięwzięcia. Udało się dzięki sumiennej pracy – tak przedstawiciele władz wojewódzkich oraz Sejmu RP oceniali w ubiegłą środę oddanie do użytku nowoczesnej w pełni ekologicznej oczyszczalni ścieków w Świętem w gm. Radymno.

Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni zgromadziło przedstawicieli lokalnej społeczności oraz liczną grupę reprezentantów władz wojewódzkich, samorządowych oraz parlamentarnych. Bogdan Szylar, wójt gminy Radymno witając gości zaznaczył, że ich obecność nie jest przypadkowa. Każdy z nich ma swój udział w przygotowaniu i realizacji zadania, ponieważ zaangażowanych w powstanie nowej oczyszczalni było mnóstwo osób. Począwszy od radnych i pracowników gminy poprzez parlamentarzystów, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Marszałka i jego służb a na mieszkańcach kończąc.

Podkreślał to także Adam Lisańczuk, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno, który opisywał funkcjonowanie oczyszczalni. Prezes zaznaczał, że opuszczająca reaktory woda jest czysta i z powodzeniem służy potrzebom zakładu, a reszta spływa do pobliskiego Sanu. Zwracał też uwagę, że inwestycja jest niezależna energetycznie, bo instalacja fotowoltaiczna w pełni pokrywa zapotrzebowanie na prąd. Na dodatek zredukowano jej uciążliwość montując pochłaniacz zapachów.

Poseł T. Chrzan doceniając odwagę wójta i samorządu, którzy zdecydowali się na dużą ale mniej widoczną inwestycję zwracał uwagę, że rozbudowa i unowocześnianie sieci komunalnych to dbanie o środowisko, ale także o oszczędności dla mieszkańców. Podkreślał karkołomny montaż finansowy, w którym skumulowano pieniądze z różnych źródeł, by dopiąć celu. Ważnym według parlamentarzysty elementem procesu budowy było wybranie miejscowej firmy. Dzięki temu pieniądze, jakie wpłynęły do gminy w jej otoczeniu zostały wydane. To jak zauważał jest dbałością o miejscową gospodarkę.

Podkarpaccy marszałkowie Piotr Pilch i Anna Huk składając gratulacje wójtowi gm. Radymno Bogdanowi Szylarowi oraz radnym i pracownikom gminy zwracali uwagę, że inwestycja udała się dzięki sumiennej pracy wielu osób. Marcin Zaborniak, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zauważał, iż zakończona inwestycja to konkretny przykład zaangażowania wójta oraz całej społeczności w zdobywaniu wsparcia pozabudżetowego. – Efekty tych działań widać w całej gminie – zaznaczał dyrektor. Starosta jarosławski Stanisław Kłopot, który wraz z członkiem zarządu powiatu Markiem Kisielewiczem i radna powiatową Barbarą Stawarz reprezentowali samorząd powiatu jarosławskiego przypomniał, że dbanie o środowisko jest jednym z najważniejszych celów szczególnie w powiatach ziemskich, a taki jest jarosławski. Inwestycję ocenił jako ucieczka do przodu dająca konkretne efekty materialne również dla mieszkańców. Starosta zwracał uwagę, że samorządy, które nie garną się m.in. do unowocześniania sieci kanalizacyjnych czeka wzrost opłat, w których znajdą się także kary za zanieczyszczanie środowiska.

 

O stronie technicznej nowej oczyszczalni opowiadał Bogusław Bijoś, prezes miejscowej spółki GEO, wykonawcy przebudowy i modernizacji. – To największe zadanie komunalne w gminie Radymno – oceniał. Przedstawił też zakres robót i możliwości jakimi dysponuje już działający w systemie kanalizacji zakład. Oczyszczalnia obsługuje mieszkańców aglomeracji Święte. W jej skład wchodzą: Święte, Sośnica, Skołoszów, Ostrów, Zamojsce, Zabłotce, Łazy, Duńkowice, Piaski, Michałówka, Grabowiec, Nienowice i Sośnica Brzeg. To trzy czwarte Gminy Radymno. Budowa nowej części wraz z modernizacją i przebudową istniejących zbiorników kosztowała około 17,5 mln zł. 8,5 mln zł pokryła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 7 mln zł pochodziło z budżetu Gminy Radymno, a brakujące 2 mln zł pokryła nisko oprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przepustowość oczyszczalni wynosi 1,1 tysiąca metrów sześciennych na dobę. Daje to możliwość przyłączenia około 1 700 nowych gospodarstw. Ścieki przechodzą dwa etapy oczyszczania. Pierwszy to oczyszczanie mechaniczne polegające na wyłapaniu zanieczyszczeń stałych. Potem trafiają do strefy oczyszczania biologicznego. Przechodzą przez kilka potężnych zbiorników, w których poddawane są kolejnym etapom czyszczenia. Z ostatniego zbiornika wypływa czysta woda. Modernizacja objęła także zaplecze techniczno-socjalne stwarzając obsłudze oczyszczalni dobre warunki pracy.

TP