Nagrodzony Ireneusz Janicki (po lewej) i reprezentant SMJ, wiceprezes Marcin Zaborniak.

Uhonorowani „Znakiem Kultury”

„Znak Kultury” to wyróżnienia, którymi Marszałek Województwa Podkarpackiego honoruje twórców i animatorów kultury oraz osoby, które chronią dziedzictwo narodowe. Uroczysta gala wręczania nagród odbyła się 30 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury. Nagrody wręczano już po raz 25., a w tym roku uhonorowano 9 twórców oraz 15 zespołów. Wśród wyróżnionych znalazł się Ireneusz Janicki z Jarosławia, Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, Chór „Michael” z Kańczugi oraz Chór „DeoCantamus” z Tuczemp.

 

– Kultura tworzy nasze korzenie, buduje naszą tożsamość, oddaje i kształtuje piękno naszego świata. Aby mogła to wszystko czynić, niezbędni są Państwo czyli twórcy kultury – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas wręczania nagród.

I. Janicki został wyróżniony za całokształt działalności. Z wnioskiem o uhonorowanie jarosławskiego artysty wystąpił w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Marcin Zaborniak, wiceprezes stowarzyszenia.

– SMJ to jedno z najstarszych, w swojej kategorii działalności, stowarzyszeń w Polsce. Od początku konsekwentnie i z uporem wypełnia swoją misję depozytariusza dziedzictwa i pamięci o historii miasta i losach jego mieszkańców, będąc wiernym testamentowi jego założycieli. Naszym celem jest również promocja osób zasłużonych dla Jarosławia, a takim jest na pewno Ireneusz Janicki. Dlatego cieszę się, że otrzymał on tak prestiżową nagrodę – podkreśla M. Zaborniak. – Mieszkańcom Jarosławia i okolic nie trzeba przedstawiać nagrodzonego. Swoją sztuką, ale także wyrazistym przekazem, wrósł na stałe w klimat miasta nad Sanem. W swojej twórczości Ireneusz Janicki często odwołuje się do charakterystycznych miejsc, postaci czy wydarzeń związanych z rodzinnym miastem. Nie jest mu obca doza satyry, ale nikogo nie obraża czy wyśmiewa – dodaje wiceprezes SMJ.

Sam artysta podkreśla, że jest związany z Jarosławiem na stałe. – To moje miejsce urodzenia i tu mieszkam, dlatego jest tak bliskie mojemu sercu i twórczości. Cieszę się, że moje dzieła są pozytywnie odbierane lokalnie, ale także w regionie, jako symbol utrwalania dziedzictwa i tego, co przemijające – mówi I. Janicki, który nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury” otrzymał za całokształt działalności i szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

I. Janicki urodził się w 1962 roku w Jarosławiu. Ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Dyplom otrzymał w pracowni prof. Mariana Stelmasika w 1988 roku. Uprawia malarstwo.

erka/Fot. SMJ Jarosław