Uhonorowane jarosławianki

Rada Miasta Jarosławia jednogłośnie zdecydowała o nadaniu tytułu Obywatela Miasta Jarosławia oraz złotej odznaki „Za Zasługi dla Miasta Jarosławia”. Pierwsze wyróżnienie przyznano Irenie Oryl. Drugim pośmiertnie uhonorowano Teresę Kraus. Uchwałę przyjęto na ostatniej ubiegłorocznej sesji zwołanej 28 grudnia.

 

Irena Oryl to ceniona podkarpacka artystka, zasłużona pedagog jarosławskiego „Plastyka”. Nestorka podkarpackich twórców zrzeszonych w Okręgu Rzeszowskim Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1990 – 1994 pełniła funkcję radnej Rady Miasta Jarosławia. W tym roku obchodzi 90 urodziny i jubileusz pracy twórczej oraz dołącza do grona wyróżnionych honorowym obywatelstwem miasta.

Uhonorowana złotą odznaką „Za Zasługi dla Miasta Jarosławia” Teresa Kraus była wieloletnim pedagogiem i instruktorką harcerską. Działała w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia. Czynnie uczestniczyła w życiu społecznym miasta.

erka/UM Jarosław