Trwają prace w Pastewniku

Po zakończonej trzy lata temu rozbiórce domu, który stał przy ul. Tkackiej 1, przyszedł czas na dalszy etap prac, jakim jest odtworzenie budynku na terenie Zajazdu Pastewnik, gdzie będzie służył celom turystycznym.

 

W 2018 r. rozebrano budynek oraz wykonano fundamenty na terenie Pastewnika. Teraz nadszedł czas na odtworzenie budynku w tym miejscu. Ma on stać się miejscem usług o charakterze turystyczno-wystawienniczo-warsztatowym. Na parterze domu z Tkackiej odtworzone zostanie pomieszczenie izby tkackiej, powstaną pokoje administracyjne i łazienki. Na dostosowanym poddaszu mieścić się będą pokoje warsztatowe i łazienki. Wartość przeprowadzanych prac to ponad 492,5 tys. zł.

Równocześnie, w ramach realizowanego projektu, rozpoczęła się budowa nowego zaplecza sanitarno-higienicznego z kotłownią, która poprzedzona była rozbiórką starych sanitariatów. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia br. Przewidywany koszt robót wynosi ponad 773,5 tys. zł. Na obie inwestycje miasto uzyskało dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 581 tys. zł.

DP/UM Przeworsk