Tradycyjnego rozdania świadectw nie będzie

Bez uroczystych apeli, przemówień i wszystkich innych wydarzeń, które zwykle poprzedzały zakończenie roku szklonego. W tym roku uczniowie odbiorą swoje świadectwa pod rygorem reżimu sanitarnego, albo otrzymają skany świadectw drogą elektroniczną.

 

W najbliższy piątek, 26 czerwca ma się odbyć oficjalne zakończenie roku szkolnego 2019/2020. O formie i terminie wydania uczniom świadectwa decyduje dyrektor szkoły, który może np. ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, albo wyznaczyć godziny jego odbioru dla danej klasy czy grupy uczniów, kierując się bezpieczeństwem zainteresowanych stron. Postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób szkoły zaplanowały tę uroczystość.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że spora część placówek oświatowych planuje rozdać świadectwa szkolne z rozłożeniem w czasie. Polegało będzie to na tym, że każda z klas będzie miała wyznaczony dzień i godzinę odbioru świadectw. Wszystko zależy od tego ilu uczniów liczy dana szkoła i jakie ma warunki. Takie rozwiązanie zastosowano m.in. w przeworskich placówkach oświatowych.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku zakończenie roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej. Uczniowie będą wchodzić małymi grupami, gdzie spotkają się z wychowawcami klas. Tam też otrzymają świadectwa szkolne.

Niektóre szkoły postanowiły zorganizować zakończenie roku szkolnego wykorzystując nowoczesne technologie. W Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze zakończenie roku szkolnego rozpocznie Msza św., z udziałem poszczególnych delegacji, po której nastąpi krótka część artystyczna. Uczniowie będą mieli możliwość obserwowania uroczystości dzięki transmisji online. Harmonogram odbioru świadectw rozplanowano na kilka dni.

 

Świadectwa drogą elektroniczną

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, niektóre szkoły postanowiły zrezygnować z zakończenia roku szkolnego według wcześniej ustalonego harmonogramu. Dla przykładu w Szkole Podstawowej nr 1 skany świadectw zostaną przesłane w dniu 26 czerwca na pocztę elektroniczna rodzica. Świadectwa w formie papierowej zostaną wręczone 1 września, pod warunkiem że sytuacja na to pozwoli. W razie potrzeby świadectwa będą do odebrania w okresie wakacji w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru. Z podobnego rozwiązania najprawdopodobniej skorzystają też inne jarosławskie placówki.

Uczniowie którzy nie odbiorą świadectwa w wyznaczonym przez placówkę terminie, w większości przypadków będą mogli je odebrać w czasie wakacji, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Pozostali odbiorą swoje świadectwa najprędzej we wrześniu.

EK