Szpital stawia na modernizację

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku już wkrótce przeprowadzi gruntowną modernizację dwóch swoich oddziałów: geriatrycznego i neurologiczno-udarowego. Szpital w ostatnim czasie otrzymał również ważny certyfikat, jako jedyny szpital powiatowy w województwie.

 

Szpital oszacował koszt całego przedsięwzięcia na ok. 500 tys. zł. Obejmować ma ono m.in. remont oddziałowych pomieszczeń oraz przebudowę sal łóżkowych. Otrzymają one także swoje łazienki. Potrzebna więc będzie również modernizacja odpowiednich instalacji oraz montaż i wykończenie nowych pomieszczeń. Do tego na obu oddziałach zmodernizowana ma zostać instalacja gazów medycznych, modernizacja instalacji elektrycznej i przyzywowej. Zadaniem podzielą się trzy firmy. Największy koszt to modernizacja oddziału neurologicznego – blisko 260 tys. zł. Remont oddziału geriatrycznego ma wynieść ok. 157 tys. zł, a roboty instalacyjne – blisko 59 tys. zł. Szpital liczy na to, że prace uda się zakończyć w trzy miesiące.

 

Wyróżnieni certyfikatem

To jednak nie wszystko, czym przeworski szpital może się ostatnio pochwalić. Jako jedyny szpital powiatowy w województwie podkarpackim otrzymał Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, przyznany przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali w II edycji programu certyfikowanego.

Co roku dochodzi w Polsce aż do 37 tys. zakłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań. Według danych WHO 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – rozpoznawanych jest po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu medycznego poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się do absencji w pracy. Takie sytuacje są nie tylko zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy najbardziej odczuwają niestabilność funkcjonowania placówek medycznych.

O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Programu, czyli zespół praktyków, naukowców oraz przedstawicieli

towarzystw medycznych.

Certyfikat jest świadectwem wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach medycznych i potwierdzeniem podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego. Przyznany został na dwa lata. Jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych – wyjaśnia Janusz Szynal, zastępca dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Przeworsku.

 

DP