Szkoła muzyczna świętowała 75 lat

W dniach 27-28 października odbywały się obchody jubileuszu 75-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Jarosławiu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz, absolwenci, uczniowie, rodzice i pracownicy.

Obchody rozpoczęły się w czwartek, 27 października złożeniem kwiatów przy pomniku Fryderyka Chopina. Następnie w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu odbyła się uroczysta Msza św., podczas której poświęcony został nowy sztandar szkoły. Po wspólnej modlitwie uczestnicy tej uroczystości zgromadzili się w Sali koncertowej PSM, gdzie odbył się koncert jubileuszowy. Przybyłych na tę uroczystość powitała Grażyna Sereda, dyrektor ZPSM. Na scenie wystąpił m.in. chór, orkiestra, zespoły i soliści ZPSM w Jarosławiu. Młodzi artyści zaprezentowali utwory Chopina, Maseneta, Pachelbela, Bacha i innych. Orkiestra szkolna wykonała utwory współczesnego rzeszowskiego kompozytora Dominika Lasoty.

Podczas uroczystości wręczono nagrody Centrum Edukacji Artystycznej – organu prowadzącego szkół, nagrody dyrektora Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej i. Fryderyka Chopina oraz odznaczenia państwowe – Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Natomiast w piątek, 28 października odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej wieloletnią dyrektor PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu Elżbietę Dąbrowską. Tablica zawisła w holu szkoły. Jej odsłonięcia dokonała krewna Śp. E. Dąbrowskiej, która wraz z rodziną uczestniczyła w tym wydarzeniu. Krótką modlitwę tuż po odsłonięciu tablicy odmówił ks. prał. Marian Bocho, proboszcz Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Pamiątkową statuetkę na ręce G. Seredy przekazał Marek Puzio, przewodniczący zarządu Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich. Podczas koncertu „In memorian Elżbiety Dąbrowskiej” wystąpili: Jagoda Pietrusiak Kasprzyk (flet), Julia Surmacz (skrzypce), Jacek Ścibor (tenor), Aleksander Koziński (fortepian), Łukasz Stanisławczyk (fortepian) oraz Paweł Węgrzyn (fortepian).

Podczas jubileuszu odczytano akt nadania imienia Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina, bowiem dotychczas imię kompozytora nosiła Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Szkoła została powołana w 1947 r. zarządzeniem  Ministra Kultury i Sztuki. Pierwszym jej dyrektorem został  Henryk Paraniak. Dwa lata później szkole nadano imię Fryderyka Chopina, a w kolejnym roku szkołę upaństwowiono. Od tamtego czasu przyjęta została nazwa Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina. W kolejnych latach funkcje dyrektora szkoły sprawowali: Marian Trzeciak (1969-1977), a następnie Elżbieta Dąbrowska (1978-2016). Od września 2016 r. szkołą kieruje G. Sereda. Od 1 września 2017 r. szkoła wchodzi w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  w Jarosławiu. Dzięki decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Jarosławiu.

 

EK