Sytuacja jarosławskiego szpitala jest stabilna

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego zwołanej 31 sierpnia, radni po zapoznaniu się z raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum Opieki Medycznej za rok 2020 oraz prognozą na kolejne trzy lata stwierdzili, że działanie podległego powiatowi szpitala jest ustabilizowane. Zagrożeniem może być kolejna fala zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Jarosławski szpital działa w normalnym trybie. Jest jednak przygotowany na wzrost zakażeń koronawirusem. W oddziale obserwacyjno zakaźnym zgodnie z decyzją wojewody z czerwca tego roku wyodrębniono 3 izolatki dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Covid-19. Ostatnio do szpitala w Łańcucie skierowano 2 osoby, u których takie podejrzenie stwierdzono. Wraz z powrotem do normalnego trybu wróciła możliwość odwiedzania chorych. Wpuszczane są osoby posiadające certyfikat szczepienia, ozdrowieńcy oraz ci, którzy mają aktualny test. Starosta jarosławski Stanisław Kłopot przedstawiając sytuację placówki podkreślił, że COM planuje utrzymać stabilizację na kolejne lata. Bieżący rok ma zamknąć z zyskiem. Minimalnie, ale jednak na plus, planuje podsumowywać kolejne lata. Starosta zwrócił uwagę, że zagrożenia związane z pandemią i rozwojem zakażeń niosą zagrożenie. Należy jednak mieć nadzieję, że przewidywania specjalistów zapowiadających trudną sytuację się nie potwierdzą.

 

Punkt szczepień zmieni miejsce

Kolejną przedstawiona na sesji informacją związaną z zapobieganiem zakażeniom był komunikat o przeniesieniu powszechnego punktu szczepień działającego jeszcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. Jana Pawła II. Punkt, w którym do tej pory wykonano około 22 tysięcy szczepień, będzie zlokalizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Paderewskiego. Zajmie byłą stołówkę z wykorzystaniem korytarza i jednego pomieszczenia klasowego. Starosta wspomniał też o szczepieniach wyjazdowych. Do ubiegłego wtorku prowadzono je w 9 miejscowościach. Akcja jest kontynuowana.

 

Przeciw usunięciu krzyża

Rada przyjęła także oświadczenie w sprawie stanowisk niektórych stronnictw politycznych i ich przywódców w sprawie usunięcia krzyża z sali obrad Sejmu RP. Projekt uchwały przedstawił na początku sesji i zgłosił, jako punkt obrad, radny Zbigniew Piskorz. Oświadczenie przeciwstawiające się ewentualnym takim działaniom, zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Dali na drogi i wóz strażacki

Radni zdecydowali także o kolejnych inwestycjach drogowych przeznaczając 200 tys. złotych na budowę chodnika Świętem i Michałówce (gmina Radymno) oraz Rokietnicy Woli (gmina Rokietnica). Są to inwestycje na drogach podległych powiatowi realizowane wspólnie z samorządami gmin na zasadzie finansowania po połowie. Wprowadzili także do budżetowych wydatków 50 tys. zł, jako dotację celową na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. To wsparcie było możliwe dzięki pomocy samorządów z Laszek, Radymna i Rokietnicy.

erka/Fot: Starostwo jarosławskie