Strażacy z Chłopic mają nową remizę

W niedzielę, 24 września odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopicach.

 

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. prał. Andrzeja Surowca oraz ks. Jacka Książka, proboszcza parafii w Chłopicach. Następnie odbyła się część oficjalna wydarzenia. Głos zabrał Andrzej Homa, wójt gminy Chłopice oraz zaproszeni goście. Nastąpiło poświęcenie remizy oraz przecięcie wstęgi.

Podczas wydarzenia miało miejsce także uroczyste wbicie gwoździ w pamiątkową tablicę oraz odznaczenie wyróżnionych strażaków krzyżami zasługi dla pożarnictwa. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy mogli zasmakować specjałów przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia Miłośników Chłopic oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Chłopicach. Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz, duchowieństwa, służb mundurowych oraz mieszkańców gminy.

EK, fot. M. Buczko