Stowarzyszenie Kobiety Karpat 

Ostatni piknik sportowo-ekologiczny pod hasłem ,,Zwalcz nudę, wybierz Zdrowie” zorganizowany w Radawie  przez Stowarzyszenie Kobiety Karpat w dniu 28 maja to jedna z wielu inicjatyw stowarzyszenia ukierunkowanych na zacieśnianie więzi i rozwijanie solidarności międzypokoleniowej.

 

Była to świetna okazja do świętowania Dnia Mamy, Dziecka i Taty, bo jak powiedziała Teresa Pamuła-Poseł na Sejm RP: – Mama jest ważna, tata, dzieci i dziadkowie, ponieważ to oni tworzą rodzinę, która jest fundamentem wartości i zdrowego społeczeństwa. W dzisiejszych czasach powinniśmy się charakteryzować ogromną dawką wsparcia dla drugiej osoby, wyrozumiałością oraz akceptacją… – mówiła. Z kolei Krystyna Wróblewska – prezes Stowarzyszenia podkreśliła, że to jest takie nasze rozpoczęcie sezonu edukacyjnego, ponieważ mamy zamiar w tym roku podejmować bardzo wiele ciekawych inicjatyw.

 

Co robimy…

Piknik rodzinny zorganizowany w Radawie to jedno z wielu działań Stowarzyszenia Kobiety Karpat, którego celem jest budowanie integracji międzypokoleniowej w zakresie kultury i edukacji oraz wspieranie lokalnego środowiska.

Oprócz tego działalność statutowa SKK jest odpowiedzią na potrzeby kobiet łączących tradycję z wyzwaniami współczesnego świata, dlatego też stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz równych szans i włączenia społecznego kobiet poprzez możliwość realizacji swojego potencjału.

 

Rejestracja Stowarzyszenia zbiegła się z tragicznym wydarzeniem za naszą wschodnią granicą. Po 24 lutego cele i działania były zdeterminowane tragicznymi wypadkami związanymi z wojną w Ukrainie. Cała uwaga członkiń stowarzyszenia skupiła się głównie na pomocy tym najbardziej pokrzywdzonym: matkom, dzieciom, sierotom z ukraińskich domów dziecka. Inauguracyjnym przedsięwzięciem była konferencja: ,,Kobiety Karpat Ukrainie” połączona z akcją charytatywną wspierającą Dom Dziecka w Tarnopolu, która przekształciła się w długofalowy projekt  pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zorganizowałyśmy akcję ,,Ukraińska książka dla ukraińskich rodzin” oraz we współpracy z Caritasem Archidiecezji Przemyskiej ,wspierałyśmy ofiary wojny w Ukrainie.

Z kolei w ramach programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej, realizowałyśmy długofalowy projekt ,, Dialog międzypokoleniowy podczas spotkań wigilijnych pod Strzechą”. Inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Marka Kuchcińskiego, Poseł na Sejm RP Teresę Pamułę oraz Senatora RP – Stanisława Ożoga. Zorganizowałyśmy również międzypokoleniową wycieczkę w rejony Karpaty-Beskid Śląski, zaś ostatnim akordem projektu była regionalna II Gala Wolontariatu w Lubaczowie. Podczas gali wyróżniono wolontariuszy najbardziej zaangażowanych w pomoc innym. Otrzymali oni od Poseł RP Pani Teresy Pamuły oraz Prezes Stowarzyszenia Kobiety Karpat Pani Krystyny Wróblewskiej podziękowania i medale za swoją działalność wolontaryjną. Realizacja wszystkich działań przebiegała w niezwykłej, przyjaznej i rodzinnej atmosferze, bo jak podkreśliła Krystyna Wróblewska – prezes Stowarzyszenia Kobiety Karpat, dialog i współpraca międzypokoleniowa jest ważna dla dobrego funkcjonowania państwa.

Ostatnie rodzinne wydarzenie w malowniczej Radawie również wpisuje się w tę ideę, bo celem stowarzyszenia jest przywrócenie roli rodziny, jako nośnika uniwersalnych wartości oraz najważniejszego ogniwa w budowaniu zdrowego społeczeństwa, bo jak mówił św. Jan Paweł II: (…) trzeba pilnie odkryć na nowo istnienie wartości ludzkich i moralnych, należących do samej istoty i natury człowieka, które wynikają z prawdy o człowieku oraz wyrażają i chronią godność osoby…

 

MP