Stare remizy OSP: Remiza w Chodakówce

Podczas pożaru, który w 1946 r. wybuchł w zabudowaniach jednego z mieszkańców miejscowości Chodakówka (gmina Kańczuga), Ochotnicza Straż Pożarna nie posiadała odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego do walki z ogniem, a interwencja jednostek OSP z okolicznych wsi była nieskuteczna.

 

W 1947 r. kiedy OSP w Chodakówce zostaje zarejestrowana i kupuje sikawkę ręczną, buduje również remizę strażacką, której koszt wyniósł 50 000 zł i został pokryty w całości przez wieś. Była to remiza nieduża, drewniana z wieżyczką. Wieża, która spełniała rolę najwyższego punktu, gdzie umieszczono syrenę strażacką, była równocześnie miejscem suszenia węży strażackich, używanych podczas akcji ratowniczych.

Strażnica ta należała do jednych z najpiękniejszych budowli strażackich przeznaczonych na przechowywanie sprzętu strażackiego w całej okolicy. Wybudowana została 1949 r. na placu wiejskim, kiedy funkcję Naczelnika OSP pełnił Franciszek Cyran, który także wykonał elementy z drewna do wozu, którym przewożono sikawkę.

W roku 1959 dla OSP w Chodakówce wybudowano nową murowaną remizę strażacką, a w 1963 roku strażacy rozpoczęli budowę zbiornika przeciwpożarowego, który w 1968 roku został ogrodzony i oddany do użytku.

W latach późniejszych straż otrzymuje motopompę, mundury wyjściowe, syrenę elektryczną oraz w 1982 r. kupuje ogumiony wóz, który doczepiony do ciągnika służy do przewozu motopompy, strażaków i pozostałego sprzętu do walki z pożarami.

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

fot. zbiory Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku