Spotkanie burmistrzów i wójtów

W Tryńczy odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów Powiatu Przeworskiego i Leżajskiego dotyczące rządowego funduszu „Polski Ład”. Organizatorem wydarzenia był starosta przeworski Bogusław Urban.

 

Temat spotkania dotyczył zasad programu „Polski Ład”, procesu otrzymania promesy wstępnej i promesy inwestycyjnej, a także ogłoszonych naborów oraz rozwiązań oferowanych przez BGK dla jednostek samorządowych. W spotkaniu wzięli udział: starosta leżajski Marek Śliż, wicestarosta przeworski Jacek Kierepka, zastępca burmistrza Leżajska Andrzej Janas, burmistrz Przeworska Leszek Kisiel wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem, wójt gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, wójt gminy Adamówka Edward Jarmuziewicz, wójt gminy Gać Grażyna Pieniążek, wójt gminy Zarzecze Tomasz Bury, wójt gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia, zastępca burmistrza Sieniawy Janusz Świt, zastępca wójta gminy Przeworsk Teresa Wielgos, dyrektor biura burmistrza Nowej Sarzyny Adam Madej, wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch wraz z przewodniczącą rady gminy Zofią Nowak oraz wiceprzewodniczącym Stanisławem Kogutem, a także przedstawiciele gminy Leżajsk, Grodziska Dolnego i Kańczugi.

 

Red.