Szkolą się za darmo

W kolejnych miejscowościach na terenie gminy odbywają się kursy komputerowe dla mieszkańców. Chętnych do udziału nie brakuje, tym bardziej, że ze szkoleń można korzystać bezpłatnie.

 

Do wzięcia udziału w bezpłatnych, certyfikowanych kursach komputerowych ECDL organizowanych w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich – edycja II”, Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie wraz z Towarzystwem Altum Programy Społeczno-Gospodarcze zaprosili chętnych mieszkańców w wieku powyżej 25 lat, osoby bezrobotne, pracujące czy uczące się.

Zgłosiło się kilka grup, są to mieszkańcy Sieniawy oraz sołectw: Paluchy, Czerce, Czerwona Wola, Rudka (gdzie powstały aż dwie grupy). Szkolenie odbywa się w niewielkich grupach, liczących 10-12 osób. Ci, którzy już ukończyli kurs przyznają, że zdobyli nową wiedzę i umiejętności, podnieśli swoje kompetencje w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Część grup jeszcze się szkoli. Wszyscy uczestnicy po ukończonym kursie otrzymują stosowne certyfikaty.

 

DP/UMiG Sieniawa