Są nowe place zabaw

Wójt Gminy Wiązownica z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, konsekwentnie podejmuje działania mające na celu tworzenie nowych placów zabaw. W ostatnim czasie tego typu inwestycje powstały w Manasterzu i Ryszkowej Woli.

 

– W Manasterzu, dzięki uczestnictwu Gminy w projekcie „Wzmocnij Swoje Otoczenie,” zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na doposażenie przykościelnego placu zabaw – mówi Krzysztof Strent, wójt gminy Wiązownica. Również dzieci z Ryszkowej Woli mogą już korzystać z swojego placu zabaw. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica pozyskało dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” . Plac zabaw składa się między innymi z zestawu zabawowego, huśtawek poziomych, huśtawek wahadłowych, czy też karuzeli tarczowej. Koszt realizacji tej inwestycji wyniósł 99 113,00 zł i został sfinansowany w 100%.

Red.