Są dofinansowania na drogi

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.

 

Powiat Przeworski uzyskał rządowe wsparcie w kwocie ponad 9 mln 686 tys. zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Cieplice Górne-Cieplice Dolne na długości ponad 7 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmował będzie poszerzenie jezdni, wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową, przebudowę skrzyżowań, wykonanie podbudowy i nowej konstrukcji nawierzchni, przebudowę i odmulenie wraz z umocnieniem rowów przydrożnych, remont przepustów i obiektu mostowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowę przejść dla pieszych, barier energochłonnych i balustrad. Wartość projektu to ponad 19 mln 372 tys. zł.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na terenie powiatu przeworskiego zrealizowane zostaną jeszcze następujące inwestycje: na terenie Miasta i Gminy Kańczuga będzie to rozbudowa drogi gminnej publicznej na odcinku Łopuszka Wielka-Zagórze i budowa nowego odcinka drogi w miejscowości Łopuszka Wielka wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – ponad 1,1 mln zł oraz kontynuacja zadania Budowa-rozbudowa dróg gminnych publicznych Pantalowice-Siedleczka i Pantalowice-Rondo w miejscowości Pantalowice wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. W Gminie Przeworsk będzie to przebudowa drogi gminnej w Rozborzu i ul. Pod Rozborzem w Przeworsku oraz przebudowa drogi gminnej Rozbórz-Gorliczyna – prawie 2,1 mln zł, a w Gminie Tryńcza – przebudowa drogi gminnej Wólka Ogryzkowa-Gorzyce-Jagiełła – ponad 330 tys. zł.

 

Opr. DP