W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu wzięli udział w niezwykle ciekawych zajęciach.

 

Zajęcia przeprowadził Maciej Rędziniak – edukator Instytutu Pamięci Narodowej –Oddział w Rzeszowie. Lekcje, ubogacone bogatym zbiorem materiałów multimedialnych, pozwoliły zrozumieć licealistom, że bohaterowie podziemia antykomunistycznego pozostawili piękne świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Zorganizowane zajęcia stały się również wymownym komentarzem do wystawy pt. „Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”, zainstalowanej w holu szkoły. Ekspozycja, składająca się z piętnastu paneli, prezentuje sylwetki żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego, których reżim komunistyczny pozbawił życia i dobrego imienia. Jest to już szósta wystawa prezentowana w ramach projektu „Z Anną Jenke poznajemy historię naszej Ojczyzny”.

 

Opr. DP/fot. org.