Rusza remont ul. Tarnowskiego

Rusza przebudowa ul. Tarnowskiego. Wykonawca chce rozpocząć prace przy ulicy Na Blichu.

 

– W najbliższy wtorek, 22 sierpnia wykonawca prac planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Zamknięta zostanie ul. Na Blichu od skrzyżowania z ul. Tarnowskiego, Zamkową i Podzamcze do wjazdu na posesję na dz. nr ewid. 2919 obręb 4 – poinformował końcem ubiegłego tygodnia Urząd Miasta Jarosławia.

Objazd będzie możliwy ulicami: Przygrodzie i Blichowa. Jak długo potrwają utrudnienia w tym miejscu na razie nie wiadomo. Nie ma też informacji co do tego, jak zorganizowana zostanie organizacja ruchu w związku z planowaną przebudową ul. Tarnowskiego, która ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla dojeżdżających do miasta od strony Szówska. Korzystający z tej drogi mają nadzieję, że podczas remontu jeden pas ruchu będzie przejezdny. Czy tak będzie, nie wiadomo. Nie ma bowiem jeszcze żadnych informacji na ten temat. O tym, jak będzie odbywał się ruch w tym miejscu zdecyduje wykonawca. Według umowy jest to jego zadanie.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania” to inwestycja kosztowna (16 mln zł), ale też strategiczna.

– Dzięki niej obecna kanalizacja ogólnospławna zostanie rozdzielona na sanitarną i deszczową. Prace potrwają ok. 1,5 roku – przypomina Urząd.

W ramach przebudowy zrealizowane zostaną: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym, budowa kanalizacji grawitacyjnej, deszczowej i wodociągowej poza pasem drogowym, odbudowa drogi w pasie drogi wojewódzkiej, przebudowa skrzyżowania ulicy Tarnowskiego i Placu Mickiewicza poprzez budowę ronda z dojazdami, nowa konstrukcja jezdni i chodników, nowa infrastruktura energetyczna, teletechniczna, gazowa i wodno-kanalizacyjna.

 

EK