Radni byli jednomyślni

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia obradowała Rada Gminy Tryńcza. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

 

Uchwała budżetowa, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz po zaopiniowaniu projektu przez Komisję ds. Budżetu i Finansów, została podjęta jednogłośnie. Jeśli chodzi o liczby, to uchwalony budżet określa kwotę planowanych dochodów na poziomie 50,7 mln zł, na co składają się dochody bieżące 38 mln zł i dochody majątkowe 12,7 mln zł. Kwota planowanych wydatków to 51,7 mln zł, w tym wydatki bieżące 31,7 mln zł oraz wydatki majątkowe 19,9 mln zł.

W sesji budżetowej wzięli udział m.in. wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, starosta przeworski Bogusław Urban, dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak, dyrektor PSSE w Przeworsku Ryszard Trelka, dyrektor PUP w Przeworsku Adam Zabłocki oraz jego zastępca Łukasz Kawaliło, dyrektor PZD w Przeworsku Robert Mądry, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Przeworsku Anna Świderska-Ciupa, kierownik ARiMR w Przeworsku Szymon Gruszka, komendant PSP w Przeworsku Marcin Lachnik oraz przedsiębiorcy z terenu gminy Tryńcza.

Okres świąteczny i sesja budżetowa były też okazją do wręczenia podziękowań za całoroczną współpracę z instytucjami i przedsiębiorcami, wspierającymi gminę w podejmowanych inicjatywach.

 

DP/UG Tryńcza