Wiele do zrobienia

30 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Kańczudze, na której uchwalony został budżet Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2022.

 

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok przewiduje dochody wysokości ponad 64,5 mln zł, w tym dochody bieżące ponad 56,5 mln zł i dochody majątkowe w wysokości blisko 8 mln zł. Wydatki zaplanowano na ponad 68 mln zł, w tym wydatki na zadania bieżące ponad 55 mln zł oraz wydatki majątkowe w wysokości blisko 13 mln zł.

Deficyt określony został w wysokości ponad 3,5 mln zł. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

Rok 2022 to kolejny rok inwestowania w naszą gminę, to kolejny rok w którym wspólnymi siłami możemy wiele zdziałać, bo na terenie naszej gminy jest jeszcze wiele do zrobienia. W 2022 roku kontynuujemy inwestycje, które rozpoczęliśmy w roku 2021 oraz wdrażamy kolejne projekty i zakupy inwestycyjne, a na pozostałe pomysły będziemy przygotowywali się w kolejnych latach – powiedział burmistrz Andrzej Żygadło przedstawiając uchwałę budżetową. Najwyraźniej nie przekonał jednak do niej wszystkich radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało bowiem jedenastu z nich, przeciw było trzech, a jeden wstrzymał się od głosu.

 

DP