Przeworska Kolej Dojazdowa

Wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego Przeworskiej Kolei Dojazdowej, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina jej początki oraz informuje o trwających obecnie pracach.

 

Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk-Dynów powstała w latach 1900-1904 z inicjatywy księcia Andrzeja Lubomirskiego z Przeworska, Karola Scipio del Campo z Łopuszki Wielkiej oraz Zdzisława Skrzyńskiego z Bachórza. Zespół Przeworskiej Kolei Dojazdowej obejmuje linię kolejową o długości 46 km, zespół stacji i przystanków kolejowych, mosty, wiadukty, urządzenia techniczne, zieleń, tabor kolejowy oraz jedyny w Polsce i zarazem najdłuższy w Europie liczący 602 metrów długości tunel kolejki wąskotorowej w miejscowości Szklary.

W 2020 r. powódź zniszczyła część linii. Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę prace rewitalizacyjne które mają na celu przywrócić jej świetność. Zakończono I etap rewitalizacji linii kolejowej na odcinku 13 km z Dynowa do Jawornika Polskiego. Prace obejmowały m.in. demontaż i ponowny montaż nawierzchni torowej wraz z rozjazdami, oczyszczenie i udrożnienie istniejącego systemu odwadniającego, profilowanie podtorza oraz wypełnienie międzytorzy na stacjach klińcem. Ponadto, wyremontowano budynek stacyjny w Przeworsku, na finiszu znajdują się prace remontowe zabudowań stacyjnych w Kańczudze oraz opracowywany jest dokumentacja projektowa remontu stacji w Hadlach Szklarskich.

 

FB PWKZ w Przemyślu

Fot. A. Wierzbiński WUOZ Przemyśl