Odsłonili pomnik profesora

W sobotę, 3 czerwca, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika profesora Adama Grucy –„Ojca polskiej ortopedii” pochodzącego Majdanu Sieniawskiego.

 

Adam Gruca urodził się 3 grudnia 1893 r. w Majdanie Sieniawskim, zmarł 3 czerwca 1983 r. w Warszawie. Był wybitnym lekarzem ortopedą, profesorem nauk medycznych, doktorem honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie i Wrocławiu oraz jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego.

Sobotnią uroczystość poprzedziła msza święta, po której oficjalnego odsłonięcia pomnika dokonali: Jan Kyć – przewodniczący Rady Gminy Adamówka, Tadeusz Goch – radny Rady Gminy, inicjator i pomysłodawca budowy oraz przedstawiciel rodziny profesora – Andrzej Gruca. Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych na czele z wójtem gminy Edwardem Jarmuziewiczem, a także rodziny oraz mieszkańców Majdaniu Sieniawskiego. Znaczenie dorobku profesora Grucy i jego wpływ na rozwój medycyny podkreślali w swoich przemówieniach prof. Jarosław Czubak – konsultant krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu a jednocześnie dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku oraz prof. Janusz Cwanek.

Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie strażackiej, gdzie dzięki uczniom Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim, uczestnicy mogli przenieść się w czasie i uczestniczyć w refleksyjnym spotkaniu z profesorem Grucą. Tam też dyrektor szkoły Małgorzata Leja uhonorowała laureatów gminnego konkursu pt. „Śladami profesora Adama Grucy”.

 

DP