Przebudowa jarosławskiej remizy dobiegła końca

We wtorek, 3 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu odbyły się uroczystości związane z otwarciem i poświęceniem rozbudowanej części obiektu.

 

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku, który od dowódcy uroczystości st. kpt. Kamila Kondrackiego odebrał st. bryg. Janusz Jabłoński, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Następnie odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Uczestników spotkania powitał st. bryg. Krzysztof Kowal, komendant powiatowy PSP w Jarosławiu, który w swoim przemówieniu przypomniał, że budynek jarosławskiej komendy został przekształcony i zaadoptowany na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej w 1997 r.

– Ciągły rozwój jednostek ochrony przeciwpożarowej, nowe zadania stawiane przed Państwową Strażą Pożarną i rodzaj zdarzeń wynikający z postępu i zmian cywilizacyjnych wymuszał poszerzanie posiadanego wyposażenia o nowe pojazdy i sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym również specjalistyczne kontenery ratownicze. Utworzono w ten sposób kontenerową bazę sprzętu, która wykorzystywana jest do prowadzenia działań ratowniczych nie tylko na terenie powiatu czy województwa, lecz również na terenie całego kraju, a niejednokrotnie poza jego granicami. Inwestycja budowlana była bardzo wyczekiwana przez wszystkich strażaków tutejszej komendy, a także konieczna dla zapewnienia współczesnych standardów i warunków pełnienia służby, również odpowiedniego, zgodnego z wymaganiami BHP garażowania posiadanych pojazdów i sprzętu ratowniczego. Usprawni ona również codzienne funkcjonowanie i wykonywanie zadań służbowych przez strażaków – mówił.

Dotychczasowa wielkość powierzchni użytkowej jarosławskiej Komendy wynosiła niespełna 600 m2. Obecnie po przeprowadzonej rozbudowie powierzchnia ta wzrosła do ponad 1400 m2

W wyniku zakończonych   prac powstało m. in. 6 dodatkowych dużych stanowisk garażowych, a także zaplecze socjalno-bytowe dla strażaków systemu zmianowego oraz świetlica w nowo nadbudowanym piętrze. Inwestycja ta została rozpoczęta wiosną 2021 r. i trwała aż do sierpnia.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł ponad 4,2 mln zł, z czego: 1,6 mln zł pochodziło z budżetu Wojewody Podkarpackiego, 2,6 mln zł – dofinansowanie ze środków budżetu państwa, a przeszło 83 tys. zł to środki z budżetu Powiatu Jarosławskiego na dokumentację projektową.

Poświęcenia nowego obiektu dokonał ks. Paweł Samborski, kapelan wojewódzki strażaków PSP.

EK