Tadeusz Chrzan: Dotrzymałem słowa. Będzie nowa hala sportowa!

Przy Zespole Szkół Inowacyjnych w Jarosławiu powstanie hala sportowa. Obiekt ma zostać wybudowany na terenie obecnego boiska sportowego. – To zadanie, którego podjałem się jeszcze jako starosta jarosławski, a następnie monitorowałem jako parlamentarzysta. Teraz mogę powiedzieć udało się!

 

Dzięki dofinasowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Powiat Jarosławski otrzymał na realizcję tej iwnestycji kwotę w wysokości 7 999 112.00 zł. Plany zakładają budowę hali z użyciem nowoczesnych technologii, ma być przystosowana dla osób niepełnosprawnych i stanowić zaplecze ogólnopolskiego ośrodka w tenisie stołowym.

– Rozmawiałem z władzami Polskiego Związku Tenisa Stołowego w kwestii powstania takiego ośrodka w Jarosławiu. Hala ma jednak przede wszystkim służyć uczniom i lokalnej społeczności. Myślę, że będzie jedną z wizytówek powiatu – mówi poseł T. Chrzan.

– Już teraz Jarosław może pochwalić się bardzo dobrymi efektami szkolenia dzieci i młodzieży, a stworzenie ośrodka jeszcze bardziej podniesie jakość treningów. Serdecznie dziękuję panu posłowi Tadeuszowi Chrzanowi, który od samego początku był zaangażowany w ten pomysł i za pilotowanie tej sprawy w polskim parlamencie – podkreśla Kamil Dziukiewicz, radny powiatowy i trener tenisa stołowego.

Cieszy się też starosta jarosławski Stanisław Kłopot – To naprawdę bardzo dobre wiadomości. Wielkie słowa podziękowania za wspieranie naszych wniosków dla pana posła Tadeusza Chrzana, który zainicjował plany budowy nowej hali i dopilnował, by znalazły się na nie środki finansowe – dodaje.

Prócz samej hali, mają być wybudowane jeszcze pomieszczenia dydaktyczne i łącznik do budynku szkoły. – To kolejna oświatowa inwestycja, która zostanie zrealizowana dzięki rządowemu dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Bez wątpienia hala sportowa i odbywające się w niej lekcje wychowania fizycznego, czy inny rodzaj aktywności są bardzo ważne w procesie rozwoju dzieci i młodzieży. Cieszę się, że ta inwestycja powstanie bo młode pokolenie to przyszłość dla miasta i powiatu – podsumowuje poseł T. Chrzan.