Prace przy pałacowej kaplicy

W pałacowej kaplicy rozpoczęły się prace odkrywkowe, będące wstępnym etapem przystosowania jej wnętrza do celów ekspozycyjnych. Prowadzone są przez konserwatora zabytków Jakuba Olszyńskiego.

 

Kaplica to niewielki obiekt wzniesiony na planie prostokąta, przylegający do pałacu od strony północnej. Wybudowana została w stylu klasycystycznym w 1827 r. według projektu Antoniego Baumana. Jest świadectwem głębokiego życia religijnego rodziny Lubomirskich, otaczanej duszpasterską troską przez księży z miejscowej parafii Ducha Świętego, którzy regularnie sprawowali w kaplicy liturgię. Po II wojnie światowej wyposażenie wnętrza uległo rozproszeniu, trafiając częściowo do kościoła w Świętoniowej (1953), po czym obiekt wykorzystywano odtąd jako pomieszczenie gospodarcze.

Wraz z przeniesieniem siedziby przeworskiego Muzeum do pałacu (1974), w dawnej kaplicy urządzono magazyn, gdzie zdeponowano część eksponatów. Po remoncie konserwatorskim, przeprowadzonym przez pracownię Stanisława Filipa, na początku lat 90. XX w. w kaplicy ulokowano bibliotekę naukową Muzeum, która mieściła się tu do 2021 roku.

Ściany wewnętrzne kaplicy pokrywa ciemnoszara marmoryzacja, imitująca naturalny kamień. Zachowały się klasycystyczne sztukaterie, w centralnej części sufitu znajduje się plafon z wyobrażeniem Ducha Świętego jako gołębicy.

W kaplicy powstanie stała ekspozycja sztuki sakralnej nawiązująca do życia religijnego Lubomirskich oraz do działalności przeworskich klasztorów Bożogrobców i Bernardynów.

 

Szymon Wilk

Fot. Facebook/Muzeum w Przeworsku