Powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Już wkrótce w Tryńczy powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – placówka adresowana do osób z niepełnosprawnościami, dzięki której będą miały one możliwość samodzielnie funkcjonować na miarę swoich potrzeb. A wszystko to w nowoczesnym i komfortowym otoczeniu.

 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie dwukondygnacyjnym budynkiem, w którym na parterze zaplanowano pomieszczenia biurowe, sale rehabilitacyjne i medyczne, a także pomieszczenie socjalne, pomieszczenia sanitarne, świetlicę, kuchnię i pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdą się dwa pokoje mieszkalne z przynależnymi im łazienkami, sale zajęć i medyczne, pomieszczenia sanitarne oraz gospodarcze. Komunikacja między poszczególnymi kondygnacjami będzie możliwa poprzez klatkę schodową i za pomocą windy.

Wykonawcą zadania jest Sagat Sp. z o.o. z Woli Dalszej, a wartość umowy opiewa na kwotę 2,5 mln zł. Środki na ten cel Gmina Tryńcza otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak czytamy na stronie MRiPS, celem utworzenia Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie właśnie zadania mają realizować Centra Opiekuńczo-Mieszkalne.

Warto przy okazji wspomnieć, że jedna z pierwszych tego typu placówek na Podkarpaciu powstała w Ostrowie, w gminie Gać. Oficjalne otwarcie miało miejsce w lutym 2022 r.

DP/UG Tryńcza