Powiatowy zjazd strażaków ochotników

Delegaci reprezentujący jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gmin powiatu jarosławskiego spotkali się w ubiegłą sobotę na VI Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarosławiu zorganizowanym w Chłopicach. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu działalności zarządu i komisji działających w oddziale oraz powołaniu nowych władz.

 

W świetlicy wiejskiej w Chłopicach spotkało się około 70 osób związanych z funkcjonowaniem ochotniczych jednostek straży pożarnej. Wśród nich byli delegaci, samorządowcy i parlamentarzyści. Gospodarzem oraz przewodniczącym prezydium zjazdowego był Andrzej Homa, wójt gminy Chłopice. W zjazdowych obradach uczestniczyli parlamentarzyści Teresa Pamuła, Tadeusz Chrzan oraz Mieczysław Kasprzak. Wśród gości byli też lokalni samorządowcy: starosta jarosławski Stanisław Kłopot, burmistrz Radymna Mieczysław Piziurny, wójt gminy Wiązownica Krzysztof Strent oraz wójt Rokietnicy Witold Szajny. Podwójną rolę pełnił Tomasz Kotliński reprezentując gminę Roźwienica jako wójt i delegat na zjazd oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. W prezydium zjazdu zasiadł także bryg. Krzysztof Kowal, komendant powiatowy PSP w Jarosławiu.

Obrady otworzył druh Stanisław Górski, prezes kończącej się kadencji Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Jarosławiu. On został też wybrany ponownie na szefowanie powiatowemu oddziałowi. Do zarządu wybrano druha Tomasza Guta reprezentującego ochotników z gminy Roźwienica oraz starostę jarosławskiego i komendanta KP PSP w Jarosławiu. Delegatem na zjazd wojewódzki został T. Kotliński.

erka