Powiatowo-Gminne Dożynki w Pruchniku

W niedzielę, 20 sierpnia odbyły się w Pruchniku Dożynki Powiatowo-Gminne 2023. Ich gospodarzami byli starosta jarosławski Stanisław Kłopot i burmistrz miasta i gminy Pruchnik Wacław Szkoła oraz starostowie dożynkowi Zuzanna i Piotr Znamieńczyków z Hawłowic.

 

Święto plonów rozpoczęło się od Mszy Świętej dziękczynnej za zbiory oraz w intencji rolników, sprawowanej przez biskupa Krzysztofa Chudzio w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Mikołaja w Pruchniku. W przeglądzie wieńców wzięło udział 9 gmin z terenu powiatu jarosławskiego i sołectwa z gminy Pruchnik. Wszyscy razem utworzyli piękny składający się z 18. wieńców korowód dożynkowy, który po skończonej Mszy Św. udał się na stadion sportowy w Pruchniku gdzie miała miejsce pozostała część dożynek czyli obrzęd chleba, przemówienia zaproszonych gości, różnorodne występy artystyczne zespołów, przegląd wieńców i korowodów dożynkowych, koncert gwiazdy wieczoru i zabawa taneczna.

 

Na dożynkach realizowany był także kolejny etap projektu „ Od Ziarenka do Bochenka”, podczas którego zostały przeprowadzone pokazy: ręcznego młócenia zboża cepem, mechanicznego młócenia zboża młocarnią, ręcznego ( za pomocą sit) i ręczno-mechanicznego (wialnia) przesiewania zboża, mielenia zboża na żarnach, wyrabiania ciasta na chleb, wypieku chleba w mobilnym piecu wykonanym wcześniej również w ramach projektu. Oprócz powyższych zadań projektowych wcześniej zostały zrealizowane inne powiązane ze sobą działania. Podczas warsztatów z twórcami ludowymi wykonano narzędzia niezbędne w procesie powstawania chleba, takie jak: kosa, sierp, grabie, widły, cep, sita, beczka do przechowywania mąki, dzieża do zagniatania ciasta, kociuba, łopata, kosze wiklinowe i wykonanie wspomnianego już mobilnego pieca chlebowego. Celem projektu było stworzenie warunków na poziomie lokalnym gminy Pruchnik dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, poprzez działania służące utrwalaniu lokalnych tradycji. Powstałe w ramach projektu narzędzia, maszyny i urządzenia staną się eksponatami przyszłego mini skansenu sztuki ludowej. Po zakończeniu projektu zostanie wydany katalog z zebranymi podczas całego zadania informacjami, opisami i zdjęciami na temat tradycyjnych form i metod gospodarowania, realizowanych w trakcie całego projektu.

Erka/CKSiT w Pruchniku