Powiat rozplanował tegoroczne wydatki

Radni powiatu jarosławskiego jednogłośnie przychylili się do projektu budżetu na 2021 r. O dochodach i wydatkach dyskutowano na przedświątecznej sesji rady zwołanej we wtorek, 22 grudnia. Nowo przyjęty budżet będzie zmieniany we wtorek, 5 stycznia br. W planie ujęto zwiększenie dochodów powiatu o ponad 10 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zbiorowego transportu.

 

W przyjętym w grudniu budżecie zaplanowano dochody na poziomie ponad 184 mln zł. Wydatki powiatu mają pochłonąć o milion zł mniej. Większość z nich zostanie przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem urzędu i podległych mu jednostek. – Wśród największych inwestycji samorządu powiatowego, planowanych na blisko 21 mln złotych, są m.in. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 8,6 mln zł oraz przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Ogniska Baletowego – 3 mln zł. Na inwestycje drogowe przeznaczono 2,5 mln zł, a na zagospodarowanie poscaleniowe – 1,1 mln złotych. W wydatkach ujęto też koszty przebudowy budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o wartości 2,2 mln zł oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych za 2 mln zł – wylicza starosta jarosławski Stanisław Kłopot.– Budżet został przepracowany przez wszystkie komisje, za co dziękuję radnym. Jest on bezpieczny, umożliwiający wykonywanie zadań nakładanych na powiat, daje możliwość wkładu własnego samorządu do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych, jak również reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zarząd patrzy na cały powiat, bez resentymentów. Nie pomijamy żadnego samorządu gminnego we współpracy, we wszystkich gminach były prowadzone inwestycje powiatowe – dodaje starosta. We wtorek. 5 stycznia radni mają zająć się dodaniem ponad 10 mln zł do dochodów powiatu.

 

Zadłużenie

Gospodarka finansowa powiatu to także spłaty kolejnych rat wynikających ze spłaty obligacji.

Na koniec 2020 r. zadłużenie budżetu Powiatu Jarosławskiego wynosi 40 mln zł co stanowi niemal 20 % planowanych dochodów. Składają się na nie emisje obligacji komunalnych. W 2011 r. wyemitowano je na 4 mln zł z ostatecznym terminem wykupu w roku 2021. Rok później nastąpiła emisja na 11 mln zł z wykupem w 2023 r. Kolejne emisje były w 2017 i 2018 r. Na wysokość 15 mln zł i 10 mln zł. Ostateczny termin wykupu upłynie w 2028 r. W tym roku powiat nie planuje emisji obligacji. Nie posiada też zadłużenia w formie pożyczek, udzielił za to wsparcia finansowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w łącznej wysokości około miliona zł. spłata ma zakończyć się do końca 2022 r. W ubiegłym roku powiat pożyczył także Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu kwotę 2,8 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. Ta pożyczka ma zostać spłacona do 10 kwietnia 2021 r. W tym roku na wykup obligacji przeznaczono 4 mln zł.

 

erka